Ingolf Kapelrud døde  10.7.2018 etter en tids sykdom. Han ble 74 år gammel.

Ingolf var president for Norsk Filatelistforbund 1987-1993, president for det europeiske forbundet FEPA 1995-2001, og livsvarig ærespresident for FEPA siden 2001.

Det er en markant skikkelse i norsk og internasjonal filateli som nå er borte.

Minneord i NFT nr 5-2018