Det er ingen tvil om at det er dyrt å sende brev i posten i dag – i forhold til tidligere, og om du i tillegg skal ha ekstratjenester (rek brev) så er prisbildet lett sjokkerende.

Deutsche Post har gjort en undersøkelse og kommet ut med en statistikk som viser prisene for landene i Europa – både for innenlandsbrev og utenlandsbrev.

Og er du en av dem som har trodd at Norge ville ligge på toppen (dyrest) i en slik undersøkelse, så har du delvis rett – men totalen viser at Norge har mange land foran seg på den statistikken (om du ser på den tabellen som er justert for inflasjon).

Gå til artikkel om dette og statistikk HER: