FREDAG 3. SEPTEMBER

 • 11.00                          Åpning av utstillingen ved Trond Åm
 • 11.00 – 18.00              Registrering til representantskapsmøte – Info Nordenfjeldske
 • 17.00 – 18.00             Norsk jernbanepostforening – «Vestre Rosten»
 • 19.30                          Uformell aften – «restaurant Müller»
 • 1100 – 1800               Salg av filatelistiske produkter

Spesialstempel «Trondheimsrosen»

LØRDAG 4. SEPTEMBER

 • 08.30 – 09.00             Registrering til representantskapsmøte – utenfor «Panorama»
 • 09.00 – 12.30             Representantskapsmøte – «Panorama 1 og 2»
 • 12.30 – 13.30             Lunch  – «restaurant Müller»
 • 13.30 – 15.00             Representantskapsmøte fortsetter om nødvendig
 • 15.00 – 16.00             Skipsposthistorisk forening – «Vestre Rosten»
 • 16.00                          Bekjentgjøring av noen resultater fra utstillingen-mingleområdet
 • 19.00 – 19.30             Aperitif
 • 19.30                          Festmiddag med premieutdeling – «Panorama 1 og 2»
 • 10.00 – 16.00             Salg av filatelistiske produkter

Spesialstempel «Statue Olav Tryggvason»

SØNDAG 5. SEPTEMBER

 • 10.30 – 11.30             Norsk posthistorisk selskap – «Vestre Rosten»
 • 11.00 – 13.00             Utstillere kan samtale med jury
 • 12.00 – 13.00             Landsforeningen for Motivsamlere – «Vestre Rosten»
 • 11.00 – 15.00             Salg av filatelistiske produkter

Spesialstempel «Trikken i Trondheim»

UTSTILLINGENS ÅPNINGSTIDER

Fredag 3. september               11.00 – 18.00 Åpning ved Trond Aam i mingleområdet

Lørdag 4. september               10.00 – 16.00

Søndag 5. september              11.00 – 15.00

Jury og utstillingskomite disponerer «Østre Rosten»

Utstillingssal er «Vassfjellet»

Handlere «Sjetne» og mingleområde