Neida, det er ikke tale om en ny klasse med eksponater som skal vurderes etter forholdsvis strikte regler. Helvetia 2022 hadde en spesiell klasse for videosnutter som promoterer og forteller om filateli og posthistorie. Disse ble selvsagt vurdert forholdsvis subjektivt (ut fra en enkel liste med kriterier), men uansett var dette en nyvinning som andre utstillinger bør gripe tak i. Det går egentlig ut på å fortelle om hvor flott vår hobby er – på ulike måter.

Her er resultatlista med kommentarer: (Engelsk)