Norsk Filatelistforbund vil gratulere Stavangerklubben med “FEPA Certificate of appreciation” på bakgrunn av fremragende aktiviteter til fremme av filatelien”. Det var 4 prisvinnere i denne kategorien.

Her kan du lese FEPA-artikkelen: