Hadeland Frimerkeklubb ble stiftet på Oppland skogskole i Brandbu den 19. mars 1973. Nøyaktig 50 år etter ble dette feiret med jubileumsmiddag på Granavolden Gjæstgiveri. Som logo for klubben ble valgt en tegning av Søsterkirkene, utført av Erling Merton. Vi har selvfølgelig familiens tillatelse til å bruke denne. Etter det en kjenner til var det også på Granavollen at det første poståpneriet på Hadeland holdt til, og da sikkert nettopp på Granavolden Gjæstgiveri. Så ikke noe sted passet bedre til jubileumsmiddagen.

På stiftelsesmøtet for 50 år siden var det 23 personer til stede, og nøyaktig samme antall var vi under jubileumsmiddagen. Spesielt hyggelig var det at klubbens første formann, Lars G. Rime, var til stede og kunne feire dagen sammen med oss som er aktive i dag. Ellers er dessverre mange av de som var med i de første årene gått bort.

En aktiv klubb

Tidligere samlet «alle» på frimerker, og medlemstallet var over 50. Men så gikk det sakte nedover, og for noen år siden var vi under 20 stykker. Og bare noen få møtte fram på klubbmøtene. Så kom koronaen, og vi fryktet for klubbens eksistens. Men vi overlevde. Og litt inspirert av Ole Brænnes katalog fra 2019 over norske førstedagsbrev med vignetter, og hvor en finner flere av våre tidligere utgivelser, så bestemte vi oss i fjor for å lage 20 førstedagsbrev til hver eneste frimerkeutgivelse. Det ble bestemt at disse er det kun medlemmer som får kjøpt, og da kun ett av hvert. Dette førte til et oppsving i medlemstallet, og nå er vi nærmere 30 stykker. Og mange av disse er flinke til å møte opp på klubbmøtene, vi er 14-15 stykker til stede hver gang. Vi har møtelokale hos Hapro Electronics i Mohagen, hvor vi også har eget materialskap stående med bøker, kataloger osv.

Lars Bråtalien fra Forbundet og Steinar Karlsen, klubbleder

På jubileumsmiddagen hadde vi også besøk av vår regionkontakt i Norsk Filatelistforbund, Lars Bråtalien fra Elverum. Han har en fortid på Hadeland, så han syntes det var spesielt hyggelig å bli invitert på jubileumsmiddagen vår. Han hadde med en hilsen og en bokgave fra forbundet.

Posten Norge har også laget et eget jubileumspoststempel til oss for anledningen. Dette er bl.a. brukt på 100 nummererte jubileumskonvolutter som alle er frankert med de ulike utgavene av vårt personlige frimerke, og som selvsagt viser logoen vår.