Under Lukket område/medlemsider er det nå lagt ut en del årganger av NFT for perioden 1942-2008 – her blir det framover lagt ut 2 årganger pr uke. Komplett indeks for åren 1942 – 2016 er under arbeid og vil bli snart lagt ut.

NFT finnes her

For å komme inn på lukket område – velg Logg inn – øverst til høyre – brukernavn og passord som tidligere.

Etter innlogging kommer nytt menypunkt «Medlemssider»