VELLYKKET SAMLERTREFF PÅ FRIMERKETS DAG PÅ LØTEN

Gjøvik Filatelistklub, Hamar Filatelistklubb og Elverum Mynt- og Frimerkeklubb, arrangerte fellestreff
på Frimerkets Dag på Løyten Brænderi. Med annonsering i lokalpressen, og invitasjon til andre klubber i regionen, ble det et godt besøkt arrangement, med rundt 50 personer innom dørene i løpet av dagen.

Det var byttebord, en rekke handlerstands, og ekspertise/verdivurdering ved Hans Enger. Det ble solgt FD-produkter,  bl.a vignett-FDC fra alle tre klubbene, og selvfølgelig ble det avhold auksjon,
med ikke mindre enn 109 utrop, der alle ble solgt.

Det ble servert kaffe rundstykker og kaker, og stemningen i lokalet var høy. Nye medlemmer ble rekruttert, og nye bytteforbindelser etablert. Alt i alt et svært vellykket arrangement som etter hvert er blitt en årlig tradisjon.