Bilder fra Rygge Storsenter hvor klubben hadde stand.

(Red. anm: Legg merke til den strategiske plasseringen av stand – bilde 2 og 3)