Troms Filatelistklubb arrangerte Frimerkets dag for 2022 på Tromsø museum. I år er det 150 år siden museet ble etablert, dette markerte posten med en frimerkeutgivelse.

Troms Filatelistklubb hadde en stand både lørdag 1. oktober og søndag 2. oktober, her ble det solgt bla særkonvolutter og informert om klubben.

Det ble brukt et særstempel med Tromsø museum og et eget stempel til frimerkets dag.