Fredrikstad Filatelistklubb hadde fått plass i Østfoldhallene kjøpesenter ved Postboksene/Post i butikk. Vi fikk låne bord og stoler av kjøpesenteret. Flere av klubbens medlemmer stilte opp på klubbens stand og hjalp til med å «preke» med interesserte som kom for å se hva vi hadde å tilby. Vi hadde laget tre konvolutter med de forskjellige frimerkene som ble utgitt denne dagen, vi hadde også eget stempel. Vi solgte også andre av klubbens produkter bl.a. personlige frimerker med dialektuttrykk som vi har produsert til tidligere anledninger. Standen ble godt besøkt, og det slett ikke umulig at noen dukker opp på et møte i nær fremtid.

Klubbens stand ved postboksene

Produktene