STORT SAMLERTREFF MED MANGE DELTAGERE PÅ FRIMERKETS DAG  ARRANGEMENTET TIL HAMAR FILATELISTKLUBB OG ELVERUM MYNT- OG FRIMERKEKLUBB

Midt mellom Hamar og Elverum, i Løten, ble det arrangert Frimerkets Dag som et samarbeid mellom klubbene i Elverum og Hamar. Med annonsering i lokalpressen, og invitasjon til andre klubber i regionen, ble det et godt besøkt arrangement, med nærmere 50 personer innom dørene i løpet av dagen.

Det var handlerstands, byttebord, ekspertise og verdivurdering ved Hans Enger, og albumark ved Pål Sverre Flatgård. Det ble solgt en rekke FD-produkter, og selvfølgelig ble det avhold auksjon, med ikke mindre enn 80 utrop.

Det ble servert kaffe rundstykker og kaker, og stemningen i lokalet var høy. Nye medlemmer ble rekruttert, og nye bytteforbindelser etablert. Alt i alt et svært vellykket arrangement som vil bli gjentatt neste år.

EN LIVLIG FRIMERKETS DAG I STAVANGER

 Frimerkets Dag ble i år markert for siste gang på Stavanger Postkontor. Stavanger Filatelist-Klub feiret dagen med stand på postkontoret og salg av 6 egenproduserte konvolutter, Arrangementet ble presentert på Facebook og med annonse i Stavanger Aftenblad. Det er lenge siden klubben har hatt en så hyggelig og livlig oppslutning og Frimerkets Dag. Tre besøkende som supplerte sin samling med klubbens produkter var positivt interessert i vår møtevirksomhet.

Konvolutter med egenprodusert design og klubbens logo, og spesielle for Frimerkets Dag og Første Dag, var populære med et salg på 100 var vi meget fornøyde.

Det var Gjert Bergesen, Karl Kalvik og Erik Chr. Martens som også i år betjente standen.