Som så ofte før hadde Arendal Filatelistklubb stand på Frimerkets Dag. Denne gangen var vi i byens bibliotek, og tilbød de nye frimerkene som kom på dagen, samt Frimerkets Dag stempel. Nytt av året for vår del var at vi hadde laget logo FDC med klubbens logo. Dette synes å ha vært et populært tiltak, da mesteparten av opplaget ble solgt. Alt i alt ble standen godt besøkt, kanskje også hjulpet litt av Arendal Historielag som hadde stand samtidig ved siden av oss.

Roald Buvig og Dag Magne Johannessen bemannet Arendal Filatelistklubb sin stand på biblioteket 1. oktober på Frimerkets Dag.