Hadeland Frimerkeklubb – Frimerkets Dag 2. oktober 2021

Vi markerte dagen med stand ved Post i Butikk hos SPAR Brandbu. Vi hadde fått forhåndsomtale i lokalavisen Hadeland, men de hadde omskrevet noe av det innsendte og bl.a. fjernet tidspunktet, så noen gjorde bomtur. Heldigvis kunngjorde lokalradioen Radio Randsfjord klokkeslettet vi var på plass, men ikke alle hører på den.

Frimerkeklubben ble stiftet i Brandbu for snart 50 år siden (19. mars 1973), og selv om vi har hatt klubbmøter flere ulike steder på Hadeland har vi hele tiden hatt postadresse i Brandbu. Når vi i høst har flyttet våre klubbmøter tilbake til Brandbu var det naturlig å legge årets markering av Frimerkets Dag hit. Vi hadde også fått eget poststempel i anledning dagen med Brandbu i.

Frimerkeklubben har også tidligere laget egne førstedagsbrev i anledning Frimerkets Dag, og også ellers noen ganger når det har kommet ut nye frimerker. For snart 2 år siden kom det ut en stor katalog i 2 bind over norske førstedagsbrev med vignetter. Der finner en mange av brevene våre, men vi ser også at mange ikke er med, bl.a. fra Frimerkets Dag i 2019.

Tidligere har vi bare brukt de vanlige klubbkonvoluttene våre, men nytt av året er at vi har fått laget egne konvolutter hvor det i tillegg til logoen vår også står «Førstedagsbrev – First Day Cover». Disse er det produsert bare 60 stk. av, så følgelig ble det bare 20 førstedagsbrev av hver. Miniatyrarket måler 7×10 cm, så det krevde en egen konvolutt.

Vi hadde en del forhåndsbestillinger, men ellers solgte vi av de øvrige. Og det holdt til alle som besøkte oss og ønsket å kjøpe. Følgelig var ikke oppslutningen av de beste, men det gledelige er at arrangementet førte til at vi fikk 2 nye medlemmer.

Vi hadde bl.a. også med oss en perm med gamle postkort fra Brandbu, eller Augedals Bro som det står på de eldste, og noen kom også for å se på disse.

Standen ble bemannet av kasserer Bjørn Hvinden og styremedlem Steinar Karlsen.

Styret i Hadeland Frimerkeklubb