Rapport etter Frimerkets Dag 2022

Hålogaland Filatelistklubb gjennomførte Frimerkets Dag lørdag den 1. oktober på Kanebogen senter, Harstad i tilknytning til Rema 1000 hvor det er Post i butikk Postkontor.

Klubben fikk tilsendt eget stempel for Frimerkets dag og produserte en del salgsobjekter i anledning Frimerkets dag samt utgivelse av nye frimerker. For å profilere frimerke-/postkortsamling hadde vi satt opp egne utstillingsrammer. Både dette samt den strategiske plasseringen ved Rema 1000 og Post i butikk gjorde at vi oppnådde bra besøk. Mye av våre salgsopbjekter ble solgt, og restopplag blir benyttet til senere anledninger.

Årets arrangement var svært vellykket. Vi fikk profilert klubben og filatelien på en fin måte. Klubben hadde med en del poser med frimerker som ble fordelt til unger med håp om å fenge interessen til å bli samler. Dette blei godt mottatt av de fleste ungene. Så er det bare å håpe at interessen kommer.
 Det var forholdsvis godt besøk, og de fleste av våre salgsprodukter blei solgt. Restopplaget vil klubben benytte på kommende møter og arrangement.

Hålogaland Filatelistklubb vil takke Kanebogen Senter for deres velvilje i forbindelse med arrangementet.

Trond Kristian Eilertsen
Leder Hål Fil