FRIMERKETS DAG 2018 – LØRDAG 6. OKTOBER


Vi håper din klubb vil bidra til et arrangement – stort eller lite.
Reserver dagen og tenk gjennom hva din klubb kan bidra med!
Av hensyn til den videre planlegging – ønsker vi din foreløpige
tilbakemelding senest innen 31. mai. Oppgi kontaktperson og sted
for arrangementet, i fall det er fastsatt.
Ta kontakt med din regionkontakt eller forbundet dersom du har
spørsmål. Dette er viktig for å synliggjøre frimerkehobbyen at vi
kan lage et mest mulig landsdekkende arrangement.
Eget stempel til klubbens arrangement, fjorårets stempel:
Det blir også stempel i 2018, blir det noe fra din klubb?
Vi bidrar med NFT og annet til profilering.
Norsk Filatelistforbund vil også i år lage egne produkter som tilbys
klubbene for salg. Arrangører av frimerkets dag får prioritet til å
bestille disse spesialproduktene.
Nytt frimerke samme dag: Postnummer 50 år


Kunstner/ designer: Jørn O. Jøntvedt
Trykkes i ark
Kr 24


Tilbakemelding til: e-postadresse: [email protected]

Styret i Norsk Filatelistforbund