Skien

Her kommer rapport fra årets FD-arrangement i Skien vedlagt bilde fra
standen.

“Etter at postkontoret i byen ble nedlagt, skulle vi for første gang ha
FD-arrangement et annet sted. Denne gangen ble det ved PiB’en på
Arkaden, utenfor dagligvarebutikken.Vi fikk god service og
tilrettelegging. Plasseringen var utmerket, alle som skulle på butikken
måtte passere oss, og det var stort sett det de gjorde….. Men noen
utenom “den faste kjernen” stoppa og prata litt. Det var flere som
kommenterte mopedene, kjente dem igjen fra egen ungdom. Men vi syns PFT
i sin forhåndsomtale tok litt hardt i da de skrev at mange ville nikke
gjenkjennende, for vi tror ikke så mange husker Atlantaen fra 1927
eller Mustads folkescooter fra 1954, det må i så fall være fra et
museum.

Et par midt i 70-åra sa: “Frimerker? Det brukte vi før!” Og her har vi
nok hovedgrunnen til den stadig synkende brevmengden. Men vi solgte og
stempla de nye merkene, både med FD-stempelet og ordinært stempel som
vi har fått beholde på PiB’en. Samlerne setter pris på denne
muligheten til å få merker med annet stempel enn bare det store Posten
Norge eller Oslo-stempel fra PFT. Og en del prat blir det også
anledning til. Harry Trondsen var som vanlig klubbens ansikt utad.

Et lite hjertesukk: Det ble mange merker på en gang. Et sett kom på
153,-, og om en da vil ha f eks både stempla og ustempla merker,
kanskje flere sett, blir det en stor utgift. Det kunne være ønskelig
med noe mer spredning av utgivelsene for å unngå slike topper.

SFK-sekretær”

Med hilsen Tormod Severinsen, sekretær i SFK

Bodø
Bodø

Lørdag 2. oktober var det frimerkets dag. I år var det 50 år siden første gang frimerkets dag ble arrangert i Norge, og dette ble også markert i motivet på særstemplet i anledning dagen. Samme dag ga posten ut hele 6 nye frimerker og et miniark. Bodø Frimerkeklubb markerte dagen med en stand i “Glasshuset” i Bodø sentrum. Klubben solgte objekter med de nye frimerkene som kom ut samme dag, stemplet med særstemplet. Vi hadde også laget en brosjyre med opplysninger om klubben og våre aktiviteter. Denne ble delt ut til interesserte, som et ledd i å rekruttere nye medlemmer.

Ole Kristiansen
Sekretær Bodø frimerkeklubb

Troms

Troms Filatelistklubb hadde stand i Radioklubbens lokaler i Tromsø på Frimerkets Dag. Dårlig oppmøte pga godt vær, men noe salg ble det. Det viser seg vanskeligere for hvert år å få solgt FD-objekter. Bør vi finne på noe annet å gjøre denne dagen enn bare en vanlig salgsstand med de nye frimerkene?  Heldigvis har vi fått endel skriftlige bestillinger på våre førstedagsbrev med vignett. Det er tydelig mange som samler på disse. Takk til de av våre medlemmer som stillte opp.