Kjell Åge Johansen har tatt over stafettpinnen etter Trygve Karlsen som har vært redaktør i over 25 år som redaktør av Filatelistisk Årbok. For å produsere årboken er han avhengig av å motta aktuelle utgivelser.

Klubblader, utstillingskataloger samt andre relevante utgivelser med filatelistiske artikler bes sendt:

Kjell Åge Johansen

Epost : [email protected]

Oslo Filatelistklubbs bibliotek

Frydenlundsgata 14

0169 Oslo