Filatelistisk Årbok 2018 kan bestilles gjennom Norsk Filatelistforbund. Årboken inneholder som vanlig en rekke interessante artikler gjennom året fra Norges land og er en god mulighet til å se hva det skrives om i klubbtidsskrifter og historielag.

Prisen er kr 150,- portofritt tilsendt.

Bestillinger kan gjøres ved å betale inn 150 til Norsk Filatelistforbund 6034.05.43885

Eventuelle spørsmål kan sendes forbundskontoret [email protected] eller Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.