Drammens Filatelist-Klub og GIBUD kjører en pilotauksjon på klubbmøtet den 30.11 (Se under ARRANGEMENTER), Det blir spennende å se hvordan denne auksjonen forløper. Vi følger opp i etterkant av auksjonen med erfaringer fra gjennomføringen. Som det står skrevet i forbindelse med arrangementet, så er dette en anledning til å prøve ut et nytt auksjonskonsept.