Myndighetene innførte nylig en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som har gjort det mulig å søke om midler ifm tap eller reduserte inntekter disse er blitt påført som følge av covid-19 krisen. Denne ordningen er basert på organisasjoner som fikk tildelt midler for momskompensasjon for regnskapsåret 2019. Norsk Filatelistforbund har søkt om og fått innvilget ekstra midler. Kr. 56.491 skal fordeles de forbundsklubbene som fikk innvilget midler som ble utbetalt før jul 2020. Hver klubb mottar i størrelsesorden 16% av det beløpet de fikk tildelt i desember. Beløpet innbetales på klubbens konto 14. mai 21.

Vi minner derfor klubber som enda ikke har søkt om dette at fristen for søknad for regnskapsåret er 1. juni 2021. Se søknadsskjema og veiledning til dette på våre hjemmesider:

Info

Søknadskjema

Vi er innforstått at mange forbundsklubber har problemer med å avholde generalforsamling for å få en formell godkjennelse av regnskapet for 2020, men kravet er bare signering av styret og revisor. Dersom forbundsklubbene ikke får tak i alle underskriftene innen fristen, er det bedre å sende inn basert på det man har og satse på at det blir godkjent pga. omstendighetene enn å la være å søke!