Her er resultatene for første halvdel av FIP-utstillingen i Cape Town.

Bjørn A. Schøyen           First United Kingdom arial post 1911             97p Stort Gull
Kandidat til Grand Prix International

Finn Bjørke                      The Norwegian Prestamp cancellations       92p Gull

Eigil Trondsen                 Norway registered mail to 1945                      91p Gull

Hallvard Slettebø            Zeppelin – the Norway Connection                 91p Gull

Eigil Trondsen                 Cunard Line – the ships and the transatlantic mail   90p Gull

Atle Fossmark                Faroe Islands postal conditions during WW.II      86p Stor Vermeil