Nytt blad og nytt særtrykk fra Norsk Skipsposthistorisk Forening

Samlerinteressen har på ingen måte blitt svekket av Covid-19, snarere tvertimot! Postlugaren nr 2-2020 og Særtrykk nr 9 er sendt ut til medlemmene (som det pr dato er 137 stk av). Men Norsk Skipsposthistorisk Forening ønsker flere medlemmer! Og det loves mer lesbart stoff i tida framover!

Om dette høres interessant ut – så gå til foreningens hjemmeside HER: