Frimerkets dag i Stavanger

Stavanger Filatelist-Klub hadde et vellykket arrangement på Stavanger postkontor. Godt fremmøte med salg av egne spesialkonvolutter og frimerker fra affixixing-ruller.

Muligens ett potensielt medlem.

En notis i Stavanger Aftenblad hadde en positiv effekt på fremmøtet av interesserte.

Fra klubben møtte Karl Kalvik, Gjert Gjertsen og Erik Martens