Frimerkets dag i Bodø

Bodø Frimerkeklubb fikk også denne gang leie plass i Glasshust, et kjøpesenter i sentrum av Bodø. Det var på forhånd bestilt 10 stk av forbundets souvenirkort for salg. Vi mottok eget stempel fra Posten. På selve dagen gikk vi til innkjøp av frimerkene som ble utgitt samme dag “Kjæledyr” som vi satte på egenproduserte konvolutter med logoen til Bodø Frimerkeklubb. Disse ble stemplet og solgt på standen.

Klubben hadde også produsert en miniutstilling med fire eksponater, “Postkort fra Bodø før krigen” og “Postkort fra Bodø etter krigen av Ivar Strøm,  og “Post i krigstid” og “Bertnes-Valosen” av Sten Isaksen. Under dette var det satt opp  4 “Barnevennlige” eksponat.  Det var også produsert en mappe med stempler sortert på dato slik at barn kunne få frimerker stemplet på fødselsdagen sin. En kasse med førstedagsbrev var også til disposisjon til de som ville ha.

Klubbens Rollup fra Forbundet er også et godt hjelpemiddel. Vi holdt på fra 11.00-14.00 og hadde besøk av mange interesserte som fikk vervebrosjyrer og høstens møteprogram med kontaktinfo. Flesteparten av Souvenirarkene ble solgt. De fleste til klubbmedlemmer som var innom vår stand i løpet av dagen.

Terje Hjelde