Filateli-Nytt nr, 1/2020 fra Aalesund Filatelistklubb har kommet

Gå til klubbens hjemmeside og les bladet her: