Fellesmøte for Østfoldklubbene

Klubbene i Østfold hadde søndag 27.oktober sitt årlige fellesmøte i Råde.

Møtets hensikt er at klubbenes medlemmer blir mer kjent med hverandre og ved det utveksle erfaringer og kunnskap.  Gledelig mange fra de fem klubbene møtte fram. 

Etter et spennende foredrag om «Postnummer gjennom 50 år» av Øivind Rojahn Karlsen var det utlodning med spennende filatelistiske gevinster og deretter auksjon.

President Frank Gilberg delte ut en påskjønnelse fra Forbundet til de som på frivillig basis bidro til at Nordia 2019 ble en stor suksess.

SWM