Stempel 3. september viser Trondheimsrosa, som også er utstillingslogoen.

Trondheims flagg viser en gul rose på rød bunn. Flagget er et av Trondheim bys offisielle symboler og ble formelt godkjent av byens formannskap i 1989 og ved kongelig resolusjon samme år.

Nyperosen er Trondheims kommuneblomst.

Allerede i middelalderen ble blomsten brukt i symbolsk form, blant annet som Olavssymbol, muligens som en gjengivelse av rosevinduet på Nidarosdomen.

Rosen opptrer tidligere i flere segl og faner i byen; på 1500-tallet finnes den på domkapitlets justissegl, og på 1600-tallet er den gjengitt på grønn bunn i borgerbevæpningens fane. På 16-1700-tallet kom den i bruk i flere laugsmerker, for eksempel for murerne, bakerne, gullsmedene og smedene. I kommunal sammenheng er det kjent at trondhjemsrosen fra 1689 ble brukt av brannvesenet.

Stempel 4. september  viser to kjente steder i Trondheim. Statuen av Olav Tryggvason (100 år i år), midt på torvet i Trondheim, og med Munkholmen i bakgrunnen.

«Olav Tryggvason-monumentet», også kalt «Olav Tryggvason-støtten», er et monument over Olav Tryggvason utformet av billedhuggeren Wilhelm Rasmussen (1879–1965) og reist på Torvet i Trondheim i 1921. Det 18 meter høye minnesmerket består av en skulptur av Olav Tryggvason, byens grunnlegger og Norges konge 995–1000, plassert øverst på en søyle med en sokkelfot. Kongen er framstilt med sverd og kors-prydet rikseple i hendene. Ved kongens føtter ligger det avhugne hodet av guden Tor som symboliserer kongens seier over hedendommen.

Monumentet ble avduket av kong Haakon 18. september 1921 i forbindelse med åpninga av Dovrebanen i juni det året.

Stempel 5. september  viser trikken i Trondheim, som er verdens nordligste trikk, og trikken er 120 år i år.

Trondheim har en omskiftelig historie som sporveisby. Den første kommunale trikkelinjen åpnet i 1901, med 1000mm sporvidde, og hadde på det meste 5 linjer.

Den private Graakallbanen, som gikk inn i nabokommunen Strinda, fulgte i 1924. Trikken i Trondheim omfatter i dag kun linjen Gråkallbanen.