Pålogging til NFs medlemssider vil bli fjernet

På styremøtet i Tromsø ble det bestemt at også medlemsidene skal være åpne for alle. Vi vil informere om tidspunktet for endringen senere.

Det er også planlagt endringer på nettsida, både visuelt og innholdsmessig. Før dette kan skje må vi se på omfang og konsekvenser sammen med vår leverandør. Så følg med – nyheter og kronikker vil uansett fortsette å komme kontinuerlig.