Resultatene fra utstillingen er klare

Under:  Utstillingsvinneren: Hans Ludvig Olsen 

(Foto: Yngve Lundblad)

Resultatene under:

Forgylt sølvmedalje (VERMEIL 70-100 poeng)

84 poeng Hans Ludvig Olsen Namsos FK
86201 Posten i Ytre Namdalen
Norsk filatelistforbunds ærespris (G.P)

84 poeng Are Døvle Vadsø FK
18705 Posten i Finnmark fra rundt 1880 til 1940
Ærespris fra Bodø filatelistklubb

81 poeng Odd Arve Kvinnesland Farsund FF
Skipspostekspedisjoner underlagt Svolvær
og Narvik Postkontor 1867-1963
Ærespris fra Vadsø filatelistklubb

80 poeng Nils Ingvar Laiti Vadsø FK
85101 Posten i Tana og Varanger
Ærespris fra Hologaland filatelistklubb

79 poeng Karl-Erik L. Olsen Troms FK
9905 Nedlagte poststeder i Tromsø
Ærespris fra Norsk skipspost historisk forening

77 poeng Odd Arve Kvinnesland Farsund FF
«Den glemte malerinne». Postkort etter
maleriene av Lady Mary Long

76 poeng Jan Lauridsen Vardø FK
VARDØ – Finnmarks 1000-årssted
Juryens gratulasjoner

76 poeng Børre Amundsen Troms FK
Min barndoms gate
Ærespris fra Vardø frimerkeklubb

76 poeng Per-Christian Wallén Drammen FK
German Field Post during the
Great War 1914- 1918
Ærespris fra Troms filatelistklubb

74 poeng Hans Ludvig Olsen Namsos FK
Posten i Indre Namdalen

73 poeng Odd Arve Kvinnesland Farsund FF
8949 Postekspedisjonen på Aamlibanen 1910-1935/
Arendal-Nelaug 1943-1946

70 poeng Børre Amundsen Troms FK
Hilsen fra Tromsø

Stor sølvmedalje (65-69 poeng)
69 poeng Erling Knustad Farsund FF
Fra min Portugal samling 1853 til 1936

68 poeng Jan Lauridsen Vardø FK
5808 VARDØ – Posthistorien 1850 – 1950

68 poeng Per Erbo Rougthvedt Skien FK
Post i Skien kommune fra 1855 til 1877

67 poeng Wilfred Wasenden OFK
CANADA

66 poeng Ernst Bendiksen Vadsø FK
38801 Posten i Ofoten fram til 1970

65 poeng Erik Chr. Martens Stavanger FK
20603 MOT LYSERE TIDER

Sølvmedalje (60-64 poeng)
64 poeng Martin Berger Pedersen Vadsø FK
84901 Vi besøker fem små ”byer” i Vesterålen
Forsølvet Bronsemedalje (50-59 poeng)

51 poeng Martin Berger Pedersen Vadsø FK
Kirker i Nordland på postkort
Bronsemedalje (40-49 poeng)

48 poeng Kjell A. Hansen Troms FK
Kong Olav V nk 470 med varianter

46 poeng Kjell A. Hansen Troms FK
NK 1 – 4 SKILLING – VÅPEN-(LØVE) UPERFORERT

43 poeng Oddvar Leander Olsen Tromsø FK
88202 Norske førsteflyvningsbrev (FFC)
fra perioden 1935-1975

40 poeng Einar Brede Braadland Mandal FK
Aus Norwegen

40 poeng Trygve Karlsen Nordenfjeldske FF
Hjemstedssamling STORD
Sølvnål (30-40 poeng)

37 poeng Kjell A. Hansen Troms FK
88402 ”BOUVET” bakgrunnen for overstempling
på norske frimerker