Her er noen inntrykk fra landsmøtet

Landsmøtet ble gjennomført på en grei måte med Petter E. Pedersen som dirigent. Selv om noen delegater tok ordet flittig under møtet, var det ikke mange saker som skapte hissig debatt. Det ble brukt litt tid på forslaget fra Bodø frimerkeklubb ang. frist for innsending av forslag til Forbundet, men dette forslaget ble forkastet. Regnskap og budsjett ble godkjent uten særlige kommentarer, og forslaget fra Valgkomiteen til nytt styre ble enstemmig godkjent.

Til slutt: En del større investeringer sliter på forbundets kapital, og selv om man har jobbet aktivt med å få mer avkastning på midlene, blir det røde tall i regnskapet. Styret foreslo at forbundskontingenten på tross av dette skulle være uendret, men etter en  diskusjon ble det foreslått av delegater at man skulle øke kontingenten med 50 kr i 2020 og ytterligere 50 kr i 2021. Dette ble så vedtatt med et overveldende flertall.

Erk Martens fra Stavanger Filatelist-Klub ble valgt til årets ildsjel – vel fortjent!!

 Petter E, Pedersen og Odd Arve Kvinnesland er klare. 
Landsmøtedelegatene følger godt med.

Frank Gilberg åpner møtet og kan etterhvert konstatere  
at han er valgt for en ny periode. 
Tore Berg fra OFK har forberedt seg godt

               

               

Erik Martens er lettere sjokkert etter at han ble valgt til årets ildsjel! 
 Drammensklubben benytter enhver mulighet til å promotere seg!