Kontingent for tilsluttede klubber

Styret i Norsk Filatelistforbund vedtok på sist styremøte at kontingenten for tilsluttede klubber av Norsk Filatelistforbund økes til kr 1.000 i året for de med mindre enn 100 medlemmer og til kr 2.000 for de med flere enn 100 medlemmer. Økningen har blant annet sammenheng med kostnadene forbundet med utarbeidelse av søknadene til kompensasjon for merverdiavgiften og tilhørende revisorhonorar for attestering av søknadene.