Kontingentøkning – direkte medlemmer

Som kjent vedtok Representantskapsmøtet at forbundskontingenten skulle økes med 50 kr i 2020 og ytterligere 50 kr i 2021. På sist møte i forbundsstyret ble det vedtatt at kontingenten for direkte medlemmer i Norsk Filatelistforbund økes til kr 500 fra og med 2020 for de som er bosatt i Norge og kr 550 for de som bor i utlandet. Vi oppfordrer fortsatt alle direkte medlemmer om å melde seg inn i en lokal frimerkeklubb.