Frimerkets dag i Kristiansand

Også i år hadde Kristiansand Filatelistklubb egen stand på postkontoret i Kristiansand. Denne dagen, lørdag 5.oktober, hadde to i vårt styre, John A. Lie og Kjell Hanssen, tatt plass i 4 klokketimer fra 10-14.  De hadde et særstempel for hånden, samt salg av diverse fra klubben og den spesielle minneblokken med Olsenbanden fra filatelirullene.

Oppmøtet av folk kunne vært bedre, men for klubbens del er det viktig å markere seg i bybildet og at det lokalt eksisterer et godt tilbud for frimerkesamlere.

Kjell Hanssen og John A. Lie