Frimerkets dag i regi av Vennesla Frimerkeklubb

Vennesla frimerkeklubb arrangerte også i år frimerkets dag i vårt flotte kulturhus.
Flere av våre medlemmer stilte opp, og viste fram sine samlinger, og fortalte om sin måte å
samle på, til frammøtte. Flotte oppsatte samlinger, og postkort fra nærområdet, er alltid populært.
Klubben hadde med en del av eget materiale som vi delte ut, og selvfølgelig solgte vi flotte
førstedagsbrev, på egen produsert konvolutt.

Knut Terje Engestøl

Trykk på bildene!