Polarsirkelen frimerkeklubb jubilerer og hedrer

 Polarsirkelen frimerkeklubb var 50 år 6. november 2019.

Dette ble markert ved et arrangement 20. januar i år.

Regionkontakt Per Christian Stubban hadde gleden av å overrekke Forbundsmedaljen til 9 medlemmer i Polarsirkelen frimerkeklubb.

Gruppebilde av medaljemottakerne – fra venstre mot høyre:

Klubbleder PFK Johnny Thørnquist, Robert Stenmann, Sigmund Lange, Per Gunvald Karstensen, Svein Erik Skogly, Thor Magne Larsen, Per Christian Stubban og i rullestol Oddvar Edvardsen.

Ikke tilstede: Eivind Petter Pedersen og Ragnar Robertsen.