Store muligheter for porto-økninger i USA

I følge amerikanske frimerkeblad så kan det bli større portoøkinger i USA. USPS har siden 2006 kunnet heve portoen basert på inflasjonstakten i landet, og det har gjort at tjenestene har blitt ulønnsomme i perioden (det blir oppgitt at det amerikanske postverket har fått et samlet underskudd på opp mot 500 milliarder kr). Det er jo fantastisk at de fortsatt holder det gående! Men en høyning av portoen har også sine motstandere.

Les en interessant artikkel i “Linns” her: