Personlig frimerke med ny ramme kommer 21. februar