Motivstempel til hundreårsjubileet for MS Fanefjord

Bestilling – se her: