Frimerkets dag i Skien

SFK hadde som vanlig stand på Skien sentrum postkontor. Vår mann med stempel og merker var Harry Trondsen. Det var flest ”faste kunder” som kom, men også en del andre som stoppa opp ved standen. Disse fikk orientering om og ble innbudt til møter i klubben, og det gjenstår å se om noen kommer.

Vi har et godt samarbeid med Posten, og ved hver utgivelse har vi tilbud med salg av merker og stempling. Det lages plakat med bilde av de nye merkene, og plakaten henges opp ved køautomaten og ved standen. På denne måten blir alle som kommer inn, informert om de nye merkene.