Frimerkets dag i Trondheim

Frimerkets dag i Trondheim ble en del annerledes enn fjoråret. Nordenfjelske Filatelistforening var som vanlig ved Trondheim Postkontor.

Fjorårets Frimerkets dag var preget av regn hele dagen, noe vi mente påvirket besøket. I år var det strålende solskinn, og ut fra antall besøkende

på postkontoret, påvirket dette antall besøkende enda mer, dessverre i feil retning. Så foruten alle som kom kun for vår stand, var det ca 120 besøkende til postkontoret.

De «nusselige» frimerkene var designet av Trondheims kunstneren Cecilie Sørgård. Vi var så heldige å få henne til oss i 2 time, for signering av både

Postverkets konvolutter, men også konvolutter vi selv hadde laget. Mange slo av en prat med henne, hun trivdes godt, og kunne nok gjerne ta på seg ny oppgave med å designe frimerker.

Salget av souvernirkort og egenproduserte konvolutter gikk godt unna. De som kjøpte og var ukjente ble prøvd vervet, men de hadde sin egen måte å samle på, og var fornøyd med det.

Diskusjonen gikk også på de forskjellige stemplene, fra stempelet for dagen til kattepoten.

Markedsføringen av dagen var noe mer omfattende enn tidligere år. Cecilie Sørgård og leder i foreningen var tidligere i uken hos NRK Trøndelag, hvor det ble et lengere innslag.

Flere av besøkende, både kjente og ukjente hadde fått dette med seg. Adresseavisen hadde tatt det med under posten «20 ting å gjøre i helgen».

Samarbeidet med postkontoret er upåklagelig, de legger forholdene godt til rette for oss. Kaffekoppen kom de også med.

I år ble det ingen nye medlemmer, men en dame ønsket at vi kom og hentet det hun hadde av filatelistisk materiale, opprydding kalte hun det.

Og vi har hentet mange album med filatelistisk materiale.

De 5 timene vi hadde stand gikk fort, med hyggelig diskusjoner og meningsutvekslinger.

Med hilsen

Nordenfjeldske Filatelistforening

 Per Christian Stubban

Leder