Frimerkets dag i Fredrikstad

Fredrikstad Filatelistklubb hadde stand på Østfoldhallen som tidligere år. Denne gangen fikk vi en litt annen plassering men det var mange interesserte innom selv om vi hadde byttet plass. Vi fikk omtale i en av lokalavisene med en liten artikkel. Vi solgte NF sine produkter for i år og tidligere år samt konvolutter med frimerker og Frimerkets Dag stempel. Det var flere som hadde med seg frimerkesamlinger de ville at vi skulle se på og et par stykker var også interessert i å bli medlem. Vi delte ut klubben sin informasjonsfolder og NF sin brosjyre. Rollupene begynner kanskje å bli utdatert så vi har en ide om å lage en egen for frimerkets dag eventuelt. Omsetningen av produkter var bra og vi solgte nesten ut alt vi hadde kjøpt inn.

Flere av klubbens medlemmer var innom, vi er meget godt fornøyd med arrangementet.

 Espen Sand