Nordia-komiteen takker for god hjelp!

Så er det bare å senke skuldrene og se tilbake på en vellykket nordisk utstilling Nordia 2019. Allerede onsdag 21. august startet gjengen fra foreningen DS Hvaler med å montere rammene som skulle inneholde nesten 10000 A4 ark. Utstillingen viste et mangfold av samlinger med stor bredde. Mange frivillige var i sving med å få montert alt på plass og særlig mannskap fra Moss Filatelistklubb gjorde en enorm innsats, ikke bare med å montere samlingene, men de stilte også opp som dag- og nattevakter gjennom hele perioden. Utstillingen, som var i perioden 23. – 25. august var godt besøkt med mye folk blant rammene og for ikke å glemme, rundt bordene til handlerne. Det som var et meget bra initiativ denne gangen var at katalogen fulgte med NFT slik at alle medlemmer kunne gjøre gode forberedelser før utstillingen. Det ble også dekning i radio og lokal presse. Metro Oslo og Radio Øst, Råde, som dekker store deler av Østfold og Vestfold med mer, dekket utstillingen med intervju, samt at Sarpsborg Arbeiderblad og Moss Avis hadde inne omtaler om utstillingen. Alt i alt kan NF se tilbake på en godt gjennomført utstilling.

Ill. 1:      Monteringen er i gang

Ill. 2:      Innsatsen var bra

Ill. 3:      Straks ferdig

Ill 4:       Noen fra MFK som virelig sto på for saken: Fra v.: Tore Gjervig, Jan Erik Blomgren, Svein W. Mathisen, Grethe Mathisen, Wojciech Kauczynski, Vidar Hauge Halvorsen.