Litt nytt fra Norsk Skipsposthistorisk forening

Du finner det på klubbsida til foreningen (via “Finn din klubb”).