Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Personvernopplysningsloven

Personvernopplysningsloven - veiledning til medlemsklubber i NF                     

EU’s forordning om persondata, personopplysningsloven, trådte i kraft 25. mai 2018. Loven er vedtatt i Norge, men vil tidligst gjelde her hjemme fra 20. juli 2018.

Danmarks Filatelist Forbund, DFF, har i samarbeide med en ekstern konsulent, Mikkel Kjerri, laget en veiledning og en del skjemaer for bruk i de danske klubbene. Norsk Filatelistforbund har fått lov  til å benytte dette materialet for bruk overfor våre klubber. Det er vi svært takknemlige for.

På vår hjemmeside, www.filatelist.no er de ovennevnte dokumentene samlet på lukket side og egen fane/mappe under Medlemssider/Nyhetsinformasjon/Personvernopplysningsloven.

Med unntak av selve hovedrapporten/-dokumentet er alt oversatt til  norsk. For alle dokumentene gjelder at de kan bli endret. Dette vil det bli gitt melding om. De danske dokumentene ligger på den danske hjemmesiden,  www.danfil.dk (lukket område)

Forordningen kan, dersom den leses slik den framstår, litt/lett uoverskuelig og ikke helt lett å tolke. DFF har forenklet denne og vektlagt hva styrene i klubbene skal gjøre.

Kort veiledning til medlemsklubber i NF

Styret skal:

Formulere lokale retningslinjer og sikkerhetsprosedyrer til styremedlemmene og andre med verv i klubben (bilag 1).

Vurdere om klubben bør foreta en konsekvens- og risikovurdering ved tap av opplysninger (bilag 2).

Utfylle en databehandleravtale hvis dokumenter lagres i f.eks Dropbox, One Drive eller lignende (bilag 3).

Vejledning til filatelistklubber om perdondataforordningen (GDPR) (dansk)

Se også informasjon fra Frivillighet Norge