10    l Blåboka

Lover og statutter – rev – dato

 

Lover for Norsk Filatelistforbund – 8 – 07.09.2021

Forretningsorden for NFs representantskapsmøte – 0 – 22.06.1985

Statutter for NORWEX-fondet – 3 – 01.06.2018

Statutter for Richter-fondet – 1 23.11.1997

Statutter for Norsk Filatalistforbunds orden “Sølvløven” – 2 – 17.01.23

Statutter for Norsk Filatelistforbunds Hedertegn – 1 – 23.05.1976

Statutter for Norsk Filatelistforbunds orden “Forbundsmedaljen” – 3 – 04.05.2017

Statutter for Norsk Filatelistforbunds hederspris “Ildsjeler” – 1 – 04.05.2014

Forbundets orden “Sølvløven” – tildelinger – 19 – 20.1.2023

NF’s Hederstegn – tildelinger – 10 – 16.3.2020

J.H. Richters-prisen tildelinger – 6 – 16.3.2020

NF’s orden “Forbundsmedaljen” – tildelinger – 7 – 16.3.2020

NF’s hederspris “Årets Ildsjel” – tildelinger – 4 – 16.3.2020

Organisasjon og adresser – rev – dato

Adresser til Forbundets styre og ansatte – 18 – 01 03 2022

Regioninndelingen i Norge – 20 – 03 03 2023

Adresser til forbundsklubber og tilsluttede foreninger19 -03 03 2023

Utvalg under Forbundsstyret 16 – 10 08 22

Utstillings – og juryutvalget (UJU) – 14 – 23.1.2020

Norsk Filatelistforbunds dommerkollegium – 11 – 24.03,2020

Norske representanter i FIP-kommisjonene – 12 – 16 11 2022

Forbund og forbundspresidenter i Norden12 – 05.05.2018

Autoriserte attestatører – 7 – 04.03.2020

For klubber – rev – dato

Standardstatutter for frimerkeklubber – 1 – 11.03.1999

Idebank – 0 – 20.07.1988

Forslag til programposter på møtene – 2010

Tiltak for å profilere egen klubb og frimerkesamling som hobby – 05.12.2015

Vervebrosjyre – 10.12.2015

Presentasjoner i pdf-format – 2017

Foredragsholdere NF – 2- 10 07 2020

Reglementer – rev – dato

NF’s juryreglement – 4 – 23 06 2020

Reglement for UJU og dommerkollegium – 3 – 4.2.2021

Norsk Filatelistforbunds kommisjonærreglement – 3 – 15.11.2018

Sjekkliste for kommisjonærer – 3 – 15.04.2020

Retningslinjer for ekspertutvalget – 1 – 17.09.2002

Retningslinjer for NFs attestatørvirksomhet – 2 – 04.03.2020

Grenser for når et filatelistisk objekt regnes som manipulert – 0 – 07.05.1993

Mandat for informasjons- og publikasjonsutvalget – 2 – 12.06.2020

Retningslinjer for Frimerkeskolen – 1 – 16.3.2020

For arrangør – rev – dato

Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement – 11 – 16 02 2022

Tilskudd og søknad for å avholde utstilling – 3  23 11 2021

Reglement for nordiske utstillinger – 2 – 02.02.2008

Inndeling av aldersgruppene for ungdomsutstillere – 5 – 16.06.2016

Minneliste/vaskeliste for arr. av klubb-og propagandautstillinger – 1 – 13.11.2017

Minneliste/vaskeliste for arr. av regionale utstillinger – 1 – 13.11.2017

Minneliste/vaskeliste for arr. av nasjonale utstillinger – 1 – 13.11.2017

Minneliste for landsmøtearrangør – 1 – 23.01.1999

Standard spesialreglement for regionale frimerkeutstillinger – 10 – 12 09 2022

Standard spesialreglement for nasjonale frimerkeutstillinger – pdf – 5 – 27.05.2007

Standard spesialreglement for nasjonale frimerkeutstillinger – word527.05.2007

Spesialreglement for Postex – PDF -2 – 28.4,2020

Spesialreglement for Postex – doc – 28.4.2020

Vinnere av Norsk Filatelistforbunds ærespris – 21 – 18.12.2022

Klubbenes dommere – 21 – 18.12.2022

Gjestdommere på utstilling i Norge og Norden – 7 – 16 -2 – 2020

Kalender valgfritt år

Utstillingsrammer – 7 – 08.04.2020

Rammerapport -2 08.04.2020

Monteringsanvisning for utstillingsrammer og handlerstands

Nordia/Haldenrammer – 2 – 08.04.2020

Stockholmiarammer – 3 – 08.04.2020

Rammekasser – 2 – 08 06 2022

For utstillere – rev – dato

Forsikringsordning for utstillere – 5 – 13 06 2022

Forsikringskjema

Tillegg til Blåboka – Reglementer og retningslinjer for bedømmelse

FIP’s hovedreglement (GREV) for vurdering og bedømmelse av samlinger i
konkurranseklasse ved FIP-utstilling
se FIP’s hjemmeside http://www.f.i.p.ch/

FiP’s utstillingsreglement – spesialreglement (SREV)

Bedømmelse av tradisjonelle eksponat – 3 – 27.01.2010

Bedømmelse av posthistorieeksponat – 2 – 06.04.2009

Bedømmelse av stempelmerkeeksponat – 1- 17.11.1999

Bedømmelse av helposteksponat – 1 – 17.11.1999

Bedømmelse av luftposteksponat – 2 – 16.04.2020

Bedømmelse av astroeksponat – 2 – 15.04.2020

Bedømmelse av motiveksponat – 2 – 16.09.2001

Bedømmelse av maksifilieksponat – 2 – 24.06.2015

Bedømmelse av litteratureksponat – 3 – 25 11 2022

Bedømmelse av ungdomssamlinger – 4 – 19.12.2015

Bedømmelse av eksponat i postkortklassen 2 – 05.10.2020

FIP’s utstillingsreglement – retningslinjer

Retningslinjer for bedømmelse av tradisjonelle eksponat – 2 – 27.01.2010

Retningslinjer for bedømmelse av posthistorieeksponat – 2-08.08-2022

Retningslinjer for bedømmelse av stempelmerkeeksponat – 0 – 13.07.1993

Retningslinjer for bedømmelse av helposteksponat – 0 – 16.07.1993

Retningslinjer for bedømmelse av luftposteksponat – 1 – 16.04.2020

Retningslinjer for bedømmelse av astroeksponat – 2 – 15.04.2020

Retningslinjer for bedømmelse av motiveksponat – 3 – 30 10 2022

Retningslinjer for bedømmelse av maksifilieksponat – 1 -24.6.2015

Retningslinjer for bedømmelse av litteratureksponat – 3 – 25 11 2022

Retningslinjer for bedømmelse av enrammers eksponat – 2 – 27.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av Åpen klasse eksponater -1 – 10.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av moderne filateli – 0 – 27.04.2020

Bedømmingsskjema

Tradisjonelle eksponat 2021

Posthistorie eksponat 2021

Posthistorie eksponat 2c 2021

Stempelmerke eksponat 2021

Helpost eksponat 2021

Luftpost og astro eksponat 2021

Motiveksponat 2021

Maksifili eksponat 2021

Litteratureksponat 2021

Åpen klasse 2021

Postkort eksponat 2021

Ungdomssamlinger TRADISJONELL OG POSTHISTORIE  2021

Ungdomssamlinger MOTIV  2021

Ungdomssamlinger ÅPEN  2021