Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Blåboka

Lover og statutter - rev - dato

Lover for Norsk Filatelistforbund - 7 - 05.02.2008

Forretningsorden for NFs representantskapsmøte - 0 - 22.06.1985

Statutter for NORWEX-fondet - 3 - 01.06.2018

Statutter for Richter-fondet - 1  23.11.1997

Statutter for Norsk Filatalistforbunds orden "Sølvløven"  - 1 - 23.11.1997

Statutter for Norsk Filatelistforbunds Hedertegn - 1 - 23.05.1976                                                                                                      

Statutter for Norsk Filatelistforbunds orden "Forbundsmedaljen"   - 3 - 04.05.2017                                                                            

Statutter for Norsk Filatelistforbunds hederspris "Ildsjeler" - 1 - 04.05.2014

Forbundets orden "Sølvløven" - tildelinger   -  18 - 16.3.2020 

NF's Hederstegn - tildelinger - 10 - 16.3.2020 

J.H. Richters-prisen tildelinger  - 6 - 16.3.2020

NF's orden "Forbundsmedaljen" - tildelinger 7 - 16.3.2020

NF's hederspris "Årets Ildsjel" - tildelinger - 4 - 16.3.2020

                                                                                                                                                  

Organisasjon og adresser  - rev - dato 

Adresser til Forbundets styre og ansatte  - 17 - 5.3.2020

Regioninndelingen i Norge  - 15 - 09.03.2020

Adresser til forbundssklubber og tilsluttede foreninger 18 - 17.12.2018 

Utvalg under Forbundsstyret - 15 - 08 02 2021

Utstillings - og juryutvalget (UJU) - 14 - 23.1.2020

Norsk Filatelistforbunds dommerkollegium - 11 - 24.03,2020

Norske representanter i FIP-kommisjonene - 11 - 21.2.2020 

Forbund og forbundspresidenter i Norden - 12 - 05.05.2018 

Autoriserte attestatører - 7 - 04.03.2020

                                                                                                                                                  

For klubber - rev - dato    

Standardstatutter for frimerkeklubber - 1 - 11.03.1999

Idebank - 0 - 20.07.1988

Forslag til programposter på møtene - 2010                                                                                                                                    

Tiltak for å profilere egen klubb og frimerkesamling som hobby - 05.12.2015

Vervebrosjyre  -  10.12.2015

Presentasjoner i pdf-format - 2017

Foredragsholdere NF  - 2- 10 07 2020

                                                                                                                                                  

For ungdommer og ungdomsledere - rev - dato   

Lover for Norges Frimerkeungdom (NFU) - 2007

NFUs styre og valgkomite - 8 - 20.11.2017

Adresser til NFU forbundsklubber - 4 - 22.11.2017

                                                                                                                                                  

Reglementer - rev - dato   

NF's juryreglement - 4 - 23 06 2020

Reglement for UJU og dommerkollegium - 3  - 4.2.2021

Norsk Filatelistforbunds kommisjonærreglement - 3 - 15.11.2018

Sjekkliste for kommisjonærer - 3 - 15.04.2020

Retningslinjer for ekspertutvalget - 1 - 17.09.2002

Retningslinjer for NFs attestatørvirksomhet - 2 - 04.03.2020

Grenser for når et filatelistisk objekt regnes som manipulert - 0 - 07.05.1993

Retningslinjer for informasjons- og publikasjonsutvalget - 1 - 29.11.2016

Retningslinjer for Frimerkeskolen  -  1 - 16.3.2020

                                                                                                                                                  

For arrangør - rev - dato   

Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement - 10 - 09 01 2021

Tilskudd og søknad for å avholde utstilling - 2   13 06  2020

Reglement for nordiske utstillinger - 2 - 02.02.2008

Inndeling av aldersgruppene for ungdomsutstillere - 5 - 16.06.2016

Minneliste/vaskeliste for arr. av klubb-og propagandautstillinger - 1 - 13.11.2017

Minneliste/vaskeliste for arr. av regionale utstillinger - 1 - 13.11.2017

Minneliste/vaskeliste for arr. av nasjonale utstillinger - 1 - 13.11.2017

Minneliste for landsmøtearrangør - 1 - 23.01.1999

Standard spesialreglement for regionale frimerkeutstillinger - pdf - 9 - 17.06.2015

Standard spesialreglement for regionale frimerkeutstillinger - word - 9 - 17.06.2015

Standard spesialreglement for nasjonale frimerkeutstillinger - pdf - 5 - 27.05.2007

Standard spesialreglement for nasjonale frimerkeutstillinger - word - 5 - 27.05.2007

Spesialreglement for Postex  - PDF -2 - 28.4,2020

Spesialreglement for Postex - doc - 28.4.2020

Vinnere av Norsk Filatelistforbunds ærespris  - 20 - 28.4.2020

Klubbenes dommere - 19 - 15.01.2019

Gjestdommere på utstilling i Norge og Norden - 7 - 16 -2 - 2020

Kalender valgfritt år                                                                                                                                              

Utstillingsrammer - 7 - 08.04.2020 

Rammerapport -2   08.04.2020

                                                                                                                                                  

Monteringsanvisning for utstillingsrammer og handlerstands          

Nordia/Haldenrammer - 2 - 08.04.2020

Stockholmiarammer -  3 - 08.04.2020

Rammekasser - 1 - 08.04.2020

                                                                                                                                                  

For utstillere  - rev - dato  

Forsikringsordning for utstillere - 4 - 28.08.2016 

Forsikringskjema                                                                                                              

                                                                                                                                                  

Tillegg til Blåboka - Reglementer og retningslinjer for bedømmelse    

FIP's hovedreglement (GREV) for vurdering og bedømmelse av samlinger i 
konkurranseklasse ved FIP-utstilling
se FIP's hjemmeside http://www.f.i.p.ch/                                                                                    

FiP's utstillingsreglement - spesialreglement (SREV)                                                                                                                                    

Bedømmelse av tradisjonelle eksponat - 3 - 27.01.2010

Bedømmelse av posthistorieeksponat - 2 - 06.04.2009

Bedømmelse av stempelmerkeeksponat - 1- 17.11.1999

Bedømmelse av helposteksponat  - 1 - 17.11.1999

Bedømmelse av luftposteksponat  - 2 - 16.04.2020

Bedømmelse av astroeksponat  - 2 - 15.04.2020

Bedømmelse av motiveksponat - 2 - 16.09.2001

Bedømmelse av maksifilieksponat - 2 - 24.06.2015

Bedømmelse av litteratureksponat - 2 - 26.4.2020

Bedømmelse av ungdomssamlinger - 4 - 19.12.2015

Bedømmelse av eksponat i postkortklassen  2 - 05.10.2020

                                                                                                                                                  

FIP's utstillingsreglement - retningslinjer                                                                                                                         

Retningslinjer for bedømmelse av tradisjonelle eksponat - 2 - 27.01.2010

Retningslinjer for bedømmelse av posthistorieeksponat - 1 - 06.04.2009

Retningslinjer for bedømmelse av stempelmerkeeksponat - 0 - 13.07.1993

Retningslinjer for bedømmelse av helposteksponat - 0 - 16.07.1993

Retningslinjer for bedømmelse av luftposteksponat  - 1 - 16.04.2020

Retningslinjer for bedømmelse av astroeksponat - 2 - 15.04.2020

Retningslinjer for bedømmelse av motiveksponat - 2 - 19.11.2001

Retningslinjer for bedømmelse av maksifilieksponat - 1 -24.6.2015                                                                                                              

Retningslinjer for bedømmelse av litteratureksponat - 2 - 26.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av enrammers eksponat  - 2 - 27.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av Åpen klasse eksponater -1 - 10.4.2020

Retningslinjer for bedømmelse av moderne filateli  - 0 - 27.04.2020

                                                                                                                                                

Bedømmingsskjema                                                                                                           

Tradisjonelle eksponat 05.10.2020

Posthistorieeksponat 2017

Posthistorieeksponat 2c 2017                                                                                                                                             

Stempelmerkeeksponat  2017 

Helposteksponat    2017                                                                                                        

Luftpost - og astroeksponat 2020                                                                                                                       

Motiveksponat 2017                                                                                                                   

Bedømmelse av maksifilieksponat  2015                                                                                                               

Bedømmelse av litteratureksponat  2020                                                                                                            

Åpen klasse  FIP 2020  

Postkorteksponat 05,10,2020                                                                                                                                                                                                                          

Bedømmelse av ungdomssamlinger - tradisjonell og posthistorie     2020

Bedømmelse av ungdomssamlinger - motiv   2020                                                                                                                              

Bedømmelse av ungdomssamlinger - åpen     2020