Det har kommet ønsker om at Sølvløven burde ha en enklere utforming som er mer egnet å bære på seg ved mindre høytidlige anledninger. Forbundsstyret har derfor vedtatt å lage en ny Sølvløve som erstatter den som er brukt tidligere (bilde av den nye).

Den nye nålen vil bli benyttet ved senere tildelinger og den gamle Sølvløven tas ut av bruk. Ordenen av høyeste grad forblir uendret.

Tidligere mottakere av Sølvløven som ønsker å motta den nye nålen, kan få denne ved å sende inn den gamle ordenen til Forbundskontoret så sendes den nye i posten. For de som ønsker å beholde den gamle, men også motta den nye kan det betales kr 250,- til Norsk Filatelistforbund kontonr 6034.05.43885

Ved spørsmål kontakt forbundskontoret [email protected] evt regionskontakten.