Hva er Studieforbundet Kultur og tradisjon?

  • Det er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og hjelper til med kursvirksomhet i medlemsorganisasjonene. Web side: https://kulturogtradisjon.no

Hva vil det si for Norsk Filatelistforbund?

  • De gangene vi har kurs som tilfredsstiller kravene kan vi søke om kursstøtte for de kurs vi holder.

Hvilke krav gjelder?

– Man må holde kurs av min. 4 timers varighet.

– Oppmøtet må være på min. 75%.

– Kurset må holdes etter godkjent studieplan.

– Kurset kan holdes over flere dager med f.eks 1 time pr. dag, men vanlige medlemsmøter       godkjennes ikke som kurs.

Hva er fordelene?

  • Godkjente kurs mottar støtte pr. time etter rapportering.
  • Kommunene plikter å stille kurslokaler tilgjengelig for godkjente kurs. Det gjelder i regelen på hverdager.
  • Som underorganisasjoner til NF gjelder dette også for klubbene. Ta kontakt med NF dersom dere lurer på noe i forbindelse med dette.

Voksenopplæringsloven styrer reglene for støtte gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjon.