Viktig at klubbene leser dette!

Merk høringsfristen!

Det finnes en ny versjon av lovene etter endringer foretatt på representantskapsmøtet: Se her:

Føglebrev fra Forbundet til klubbene: Se her:

Lovendringsforslaget – oppdatert etter endringene foretatt på representantskapsmøtet – Se her: